Network Menu

Välkommen till SWEA Atlanta

SWEA Atlanta är en lokalavdelning av SWEA International, Swedish Women’s Educational Association, Inc., som är en global ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utanför Sveriges gränser.

SWEA Atlanta bildades 1996 och har idag runt 40 medlemmar. Våra Sweor representerar alla åldrar och yrkeskategorier. Många har bott här i 20 år eller mer, medan andra är nyinflyttade. SWEA Atlanta vill fungera som en samlingspunkt för svensktalande kvinnor genom att erbjuda ett roligt och varierat program som passar både gammal och ung. Vi vill också hjälpa nyinflyttade till Atlanta att finna sig tillrätta och känna sig hemma här.

Våra träffar är informella och trivsamma. Vi anordnar intressanta föredrag och studiebesök. Dessutom har vi filmafton, semmelkväll, firar Svenska Flaggans Dag, besöker IKEA, har räk- och kräftskiva, träffas och byter svenska böcker, äter julmiddag tillsammans och ordnar julmarknad. Kort sagt, vi träffas och har kul, samtidigt som vi värnar om vårt svenska språk och våra traditioner.

Lisbeth Boli 

Ordförande