Network Menu

History

Idén till SWEA föddes på 1970-talet, när Agneta Nilsson arrangerade en svensk julmarknad i Los Angeles.  Plötsligt hade hon en hel låda med namn- och adresslappar till svenskor i området, som alla var ivriga att hålla kontakt med varandra.

1979. Krafstkivan

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten till Sverige.

1989. Ask – fantastiska kvinnor

SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelsefull resurs för det svenska näringslivet utomlands.

SWEA är idag en av de största

Sverigefrämjande ideella organisationerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges ansikte utåt och stärker banden till främmande länder.

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning genom stipendier.

2001 – 2006. Omfattande samarbete

SWEA har cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i ett 73 lokala avdelningar i 33 länder på fem kontinenter.

Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA- insatser samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svensk-Amerikan 2006.

SWEA Internationals ordförande sedan 2012 är Margaret Sikkens Ahlquist.